Verktyg

Tillverkning av verktyg för formpressning.


Verktyg för 3-etagepressning, 20 mm tjock detalj. Presstid 11 min. Cykeltid lägre än 15 min för 3 detaljer. Produktion 12 detaljer per tim. Notera konstruktionen för positionering.


Verktyg för 6 mm tjock detalj, R=10mm. Fanérstorlek 1200 x 70 mm.


Verktyg för 3-dimensionell formning. HF-verktyg med trä och plastbetong i verktygskroppen och anodiserad aluminium på pressytan.