Om oss

Företaget startades 1983 av Ola Hugosson. Ola hade då 20 års erfarenhet av formpressning, bl a som produktionsansvarig på Sveriges största formpressningsindustri. Den egna verksamheten var från början konsultarbete i formpressningsteknik. En mindre verkstad iordningställdes för träbearbetning. I denna bedrevs utvecklingsarbete avseende verktyg och möbelprototyper. Verkstaden är successivt utbyggd till cirka 500 kvm.

År 1988 gick sonen Gunnar Hugosson in i firman, då med fem års erfarenhet från från utvecklingsarbete inom formpressning. Företaget ägs idag av Lars Andersson som har stor erfarenhet inom tillverkning av formpressningsverktyg och har varit anställd i företaget flera år.

Produktionen inriktas huvudsakligen på formpressning. Vi tillverkar också pressverktyg åt ett flertal kunder i Sverige och även Asien. En egen konstruktion av elektrisk uppvärmning för pressverktyg har gett oss ett antal nya kunder. Vi levererar kompletta verktyg men även komponenter till de kunder som vill bygga egna verktyg. Vi är kända för att kunna lösa komplicerade verktygsproblem.

I samband med produktutveckling tillverkar vi prototyper, t.ex. mässmöbler. När modellen blivit godkänd levererar vi ofta verktyg, utrustning och prover till större företag som tar över serietillverkningen. För produkter som kräver specialutrustning kan vi också ta hela produktionsansvaret om seriestorleken är passande. Vi förfogar över tre hydrauliska pressar och kan tillverka detaljer med upp till 2 m2 yta.

Vi har ett gott samarbete med en del andra småindustrier. Eftersom vi känner varandras produktionsresurser, samarbetar vi för att få största effektivitet. Vår inriktning på prototyper gör att vi har skaffat de flesta sorternas träbearbetningsmaskiner, dock ej numeriskt styrda. Många jobb kan vi göra effektivt i våra standardmaskiner. Däremot köper vi CNC-jobb när serierna är tillräckligt stora.

Konsultarbete åt formpressningsindustrier i Östeuropa och Asien görs huvudsakligen av Ola.