Välkommen till Pålskog Teknik AB

Pålskog Teknik AB tillverkar verktyg för formpressning samt levererar formpressade detaljer av fanér, plywood och MDF. Vi är specialiserade på mindre serier och svårare produkter.

Vi utvecklar också produkter och prototyper för tillverkning av möbler samt levererar egenutvecklat elvärmesystem för formpressningsverktyg.

Söker Du istället vackra bruksföremål i smide, vill Du nog till www.palskogsmide.se